ทุ่งหญ้ากว้างบนเนินเขา ที่มีเส้นทางเดินชมวิวไปสู่จุดยอดเขา รอให้คุณได้ไปยืนชมวิวอันสวยงาม ณ จุดนั้น

แผนที่: https://goo.gl/maps/vmZKJbEjC5K2
 

ภาพโดย: วศ.กิตติ เลขะกุล