น้ำตกและบ่อน้ำร้อนสีฟ้าใส ที่เหมาะไปแช่ตัวพักผ่อนเติมพลังจากธรรมชาติให้ร่างกาย

 

ภาพโดย: รัศมี รุ่งอร่าม